24.Ferrara

Sos, ser, tuńczyk, anchois, oliwki, kapary, oregano